Átadták a megbízóleveleket

2012. március 2.-án ülést tartott az Országos Tudományos Diákköri Tanács az Eötvös Lóránd Tudomyányegyetemen.

Az ülést Szendrő Péter, az OTDT elnöke nyitotta meg. Első napirendi pontként átadásra kerültek a XXXI. OTDK szekciói ügyvezető titkári és hallgatói képviselői megbízólevelek. A továbbiakban az egyes szekciók felhívásai kerültek elfogadásra, majd a tudományos diákköri munkához kapcsolódó eredményességi mutató lehetséges számítási módjairól folytattak eszmecserét a jelenlévők. Ezután meghallgathattuk az OTDT 2011. évi beszámolóját és tájékoztatást kaptunk a Nemzeti Tehetség Program felsőoktatási pályázati lehetőségeiről, valamint a Tehetségútlevél programról.