Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2013

Közgazdaságtudományi Szekció Felhívása

Felhívás a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferenia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Pannon Egyetem meghirdeti a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekcióját, és kéri a tudományos kutatással foglalkozó egyetemi és főiskolai diákokat (a felsőoktatásban alap- és mesterszinten, valamint az osztatlan egyetemi, főiskolai képzésben résztvevő diákokat), hogy színvonalas pályamunkájukkal vegyenek részt a szekció munkájában. Pályázhatnak mindazon hallgatók, akik nappali, levelező, távoktatási formában folytatják tanulmányaikat hazai, illetve határontúli felsőoktatási intézményekben.

A XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXI. OTDK központi felhívása (http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu), valamint az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza. 

A rendezvény helyszíne: 

Pannon Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

 

Cím:                8200 Veszprém

Egyetem utca 10. 

Telefon:           06 (88) 624-812

Fax:                 06 (88) 623-859

E-mail:             kgotdk2013@gtk.uni-pannon.hu

Honlap:           www.kgotdk2013.gtk.uni-pannon.hu

 

KGOTDK szervező iroda: 06 (88) 624-345 

Ügyvezető elnök:       Dr. Szabó Lajosegyetemi docens, megbízott dékán  

Társelnök: Dr. Badics Judit, egyetemi docens

Ügyvezető titkár: Sasné Dr. Grósz Annamária, egyetemi adjunktus

Hallgatói képviselő: Németh Anikó, PhD hallgató